محبوب ترین محصولات

دیگر امکانات

آخرین محصولات
آبیاری نواری( تیپ ) جزو سیستم های آبیاری تحت فشار محسوب می گردد که برای کارکرد و آبدهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ، به فشار 5/ 0 تا 2 اتمسفر بسته به ضخامت نوارهای تیپ نیازمندمیباشد.
پیشنهاد فروشگاه